για εμένα


Με μια 15ετή επαγγελματική εμπειρία και συνεργασίες με άλλους επαγγελματίες μπορούμε να προσφέρουμε υψηλή ποιότητα, ταχύτητα  και επαγγελματικές υπηρεσίες σε μικρά και μεγάλα σχεδιαστικά έργα.
  Στους πελάτες μας προσφέρουμε τις καλύτερες σχεδιαστικές ιδέες αλλά και την παραγωγή εκτυπωτικών λύσεων οποτεδήποτε αυτών μας ζητηθεί.
Δημιουργούμαι τελικά αρχεία που στέλνονται κατευθείαν για επαγγελματική εκτύπωση χρησιμοποιώντας το Adobe Acrobat Professional.

Η επικοινωνία είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας για εμάς. Θεωρούμε πως η συνεχής επαφή με τον πελάτη εξασφαλίζει το καλύτερο τελικό αποτέλεσμα, καθώς τα σχόλια, οι διορθώσεις και οι τυχόν αλλαγές που μπορούν να προκύψουν σας παρουσιάζονται άμεσα. Σεβόμαστε τις ιδέες και αμφιβολίες σας για να δημιουργήσουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα ώστε να είμαστε σίγουροι πως θα μείνετε ικανοποιημένοι.

Με την πάροδο των χρόνων έχουμε δημιουργήσει ένα πελατολόγιο που μας εμπιστεύεται για νέες συνεργασίες σε έντυπο ή web καθώς διαθέτουμε χρόνο για να σας ακούσουμε, να προτείνουμε συμβουλές και να συζητήσουμε επιλογές για ένα project πριν ακόμα ξεκινήσουμε τη συνεργασία μας.
Εμπειρία software:
Corel Draw/Trace
Adobe Illustrator/Photoshop/InDesign/Dreamweaver/Flash
Microsoft Word/Excel/PowerPoint
Google SketchUp.

Σχεδιασμός και εκτύπωση εντύπων:
- Περιοδικά & εφημερίδες
- Διαφήμιση
- Εταιρική ταυτότητα (Λογότυπο/
  Επαγγελματική κάρτα/Επιστολόχαρτο/Φάκελλοι)
- Φυλλάδιο
- Αφίσα
- Κατάλογο
- Βιβλίο/περιοδικό - εξώφυλλο & σελιδοποίηση
- Ημερολόγιο
- Ευχετήρια κάρτα/Πρόσκληση
- Δημιουργία αρχείου Adobe PDF
- Εξωτερική/Εωτερική σήμανση

Εικονογράφηση:
- Διανυσματική εικονογράφηση/Γραφικά/Εικονίδια
- Κλασική εικονογράφιση
- Σχεδίαση για μπλουζάκι
- Επεξεργασία εικόνας

Web:
- Σχεδιασμός ιστοσελίδων
- Flash animation
- Banners

και επιπλέον:
- Παρουσιάσεις/Word/Excel files
- 3D Graphic
       
With 15 years of personal experience and collaboration with other professionals we work together to provide top quality, fast, skilled and professional services for all projects big or small.
  We offer our customers the best ideas in the area of desing and printing solutions. Producing all of the elements required for printed or web projects. We can prepare work that will be sent directly to a printer using Adobe Acrobat Professional. 


Communication is the most important factor for us. We believe that constant contact ensures that your feedback and comments are timely reflected. We respect your ideas and doubts and develop the best solutions in order for you to be confident that the results will be satisfactory.

Through time we have created a clientele that has come to trust us, as we take the time to listen, offer advice and discuss options for a project before taking it on.
Software skills include:
Corel Draw/Trace
Adobe Illustrator/Photoshop/InDesign/Dreamweaver/Flash
Microsoft Word/Excel/PowerPoint 
Google SketchUp.

Print:
- Magazine and newspaper
- Advertising
- Corporate identity (Logos/Business cards/
  Letterheads/Envelopes)

- Brochures/Leaflets/Flyers design 
- Posters/Banners
- Catalogues
- Books/magazines - cover & page layouts
- Calendars
- Greeting cards/Invitations
- Adobe PDF creation
- Outdoor/Indoor signalmen

Illustration:
- Vector Illustration/Graphics/Icons
- Traditional illustration
- T-shirt design
- Photo retouching

Web:
- Website graphics
- Flash animation
- Banners

and more with:
- Presentations/Word/Excel files
- 3D Graphic