Καμπανάος txt


 
  Δημιουργία έντυπου υλικού και ιστοσελίδας
Η εταιρεία Καμπανάος δραστηριοποιείτε στο χώρο των φωτογραφικών ειδών από το 1967. Θέλοντας να ανανεώσω το εταιρικό της προφίλ σχεδίασα ένα νέο λογότυπο βασιζόμενη στο αντικείμενο της εταιρείας που είναι το χονδρεμπόριο.
Για την περαιτέρω προβολή της εταιρείας σχεδιάστηκε ένας κατάλογος με όλη τη γκάμα των προϊόντων και ένα φυλλάδιο των προϊόντων Vivitar που είχε σαν στόχο την ενημέρωση των προμηθευτών αλλά και των καταναλωτών για την αποκλειστική αντιπροσώπευση της εταιρείας και την προώθηση των νέων προϊόντων στην ελληνική αγορά.
Το 2007 σχεδιάστηκε η ιστοσελίδα της εταιρείας με δημιουργία B2B καταστήματος και παραλαβή online παραγγελιών. Επίσης, δημιουργήθηκαν διαφημιστικά flash banners για την προβολή των βασικών αντιπροσωπειών της εταιρείας.
   Creation of printed material and web page
The Kabanaos company operates in the field of photography equipment and mainly in the retail photography channel. In order to refresh its coorporate profile we designed a new logo based on the company’s main object, wholesales.
For the further promotion of the company we designed a product catalogue and a leaflet for Vivitar’s products in order to inform the company’s suppliers and consumers about the exclusive new products represented by the company in the Greek market.
In 2007 we designed the companys webpage and created a B2B shop to receive online orders. Also, we created advertising flash banners to promote the basic representatives of the company.