Πρόκος ΑΕ txt


  Δημιουργία προϊοντικού καταλόγου και εταιρικής προώθησης
Η εταιρεία Πρόκος Α.Ε. είναι ένας από τους βασικότερους συνεργάτες του Ελληνικού λιανεμπορίου στα είδη πάρτυ αλλά και leader στην Ευρωπαϊκή αγορά καθώς έχει εξαγωγικές δραστηριότητες σε 68 χώρες.
Ο σχεδιασμός του προϊοντικού καταλόγου 220 σελίδων σε Ελληνικά και Αγγλικά ήταν η αρχική μας συνεργασία ενώ ακολούθησαν οι καταχωρήσεις σε έντυπα της αγοράς και ο σχεδιασμός των εταιρικών φορτηγών.
  Creation of a product catalogue and corporate promotion
Procos is a company that specializes in party goods and is the leader in the European party goods market with activities in 68 countries around the world.
The design and creation of the company’s 220 page product catalogue in Greek and English were our initial collaboration. Advertisements and designs for corporate trucks followed.