Αντιλήψεις txt

  
  Σχεδιασμός περιοδικού, λογοτύπου και εταιρικής ταυτότητας
Ο αρχικός σχεδιασμός των δύο πρώτων τευχών του περιοδικού ''Αντιλήψεις'' βασίστηκε στη παρουσίαση φωτογραφικού υλικού από διάφορους καλλιτέχνες με διαφορετικές αισθητικές και αντιλήψεις σε ένα κοινό θέμα. Για την ανάδειξη κάθε δουλειάς έγινε ξεχωριστός σχεδιασμός στην παρουσίασή της με αποτέλεσμα την δημιουργία πολλών διαφορετικών σαλονιών.
Στο σχεδιασμό του λογοτύπου, η λέξη ''Αντιλήψεις'' προσπαθεί να ισορροπήσει στα γράμματα που την σχηματίζουν, θέλοντας με αυτόν το τρόπο να αποδοθεί η έννοια της λέξης.
  Photograhic Magazine’s designing, logotype and corporate identity
The initial design of the first two issues of the magazine ''Antilipseis'' was based on the presentation of photographic material from various artists with different aesthetic and perception on a common subject. Different design was sellected for each artist in order to show their works individually, as a result of this strategy we have a sellection of many different spreads.
The basic idea of the logo came from the meaning of the word ''Antilipseis'' which means comprehension. The letters that constitute it, try to balance each other in order to explain the meaning of the word.