Αντιστέκομαι txt

 
  Σχεδιασμός εφημερίδας και λογοτύπου
Το ''αντιστέκομαι'' είναι μια μηνιαία τοπική εφημερίδα βασισμένη σε κινηματικά νέα και ειδήσεις. Άρθρα σχετικά με την πολιτική, το περιβάλλον και τον πολιτισμό αποτελούν τον κύριο κορμό των θεμάτων της.
Ο σχεδιασμός της είναι βασισμένος πάνω στη θεματολογία του κάθε άρθρου και στα βασικά πρότυπα των εφημερίδων.
  Newspaper’s designing and logotype
''Antistekomai'' means resist and is a monthly local newspaper based, mostly, on kinematic and other news. Articles with regard to politics,environment and culture constitute the main body of its issues.
The design of its issues was based on the theme of each article and the basic model of newspapers.