Καταστήματα 3D

KodakRetail-for-FnacStoresKodakRetail-for-PublicStores
3D σχεδίαση φωτογραφικού περιπτέρου για το κατάστημα της Fnac 
|3D design for corporate photo station inside Fnac's store

3D σχεδίαση φωτογραφικού περιπτέρου για το κατάστημα της Public 
| 3D design for corporate photo station inside Public 
's store
KodakRetail-for-SaturnStoresKodakRetail-for-ElectroWorldStores
3D σχεδίαση φωτογραφικού περιπτέρου για το κατάστημα  της Saturn |3D design for corporate photo station inside Saturn 's store3D σχεδίαση φωτογραφικού περιπτέρου για το κατάστημα της Electro World 
3D design for corporate 
photo station inside Electro World 's store